030 - 692 30 24 contact@vdgc.nl

Helpdesk VDGC

Wilt u een medewerker van VDGC even met u mee laten klijken op uw computer, dan kunt u in overleg met de VDGC-medewerker HIER een programma downloaden en uitvoeren. Zodra u toestemming geeft kan de VDGC-medewerker met u meekijken en desgewenst de bediening van uw computer overnemen.
Uiteraard geldt hier onverkort de geheimhoudingsverplichting van de VDGC-medewerker.
Als de sessie verbroken is dient u opnieuw toestemming te verlenen voor de VDGC-medewerker opnieuw toegang tot uw computer kan krijgen. Uw privacy is dan ook volledig gewaarborgd!

Software Online

Fiscaal Actueel

Fiscale wetgeving in begrijpelijke taal uitgelegd…
Een vrij doorzoekbare database!

Loket.nl

Via dit portal kunt u zelf uw salarisadministratie(s) beheren…

Online boekhouden met Exact Online

U kunt uw boekhouding voeren in samenwerking met VDGC via Exact Online. Weer zo’n prettige service van VDGC accountants en belastingadviseurs…

Online Scans

Branchescans

Wilt u weten hoe uw bedrijf het doet in vergelijking met uw branchegenoten, dan is de Branchescan dé tool voor u. Na het invullen van de vragenlijst wordt u een vergelijkend overzicht gepresenteerd waarin u uw eigen resulaten kunt vergelijken met die van uw conculega’s…