030 - 692 30 24 contact@vdgc.nl

Helpdesk VDGC

Wilt u een medewerker van VDGC even met u mee laten klijken op uw computer, dan kunt u in overleg met de VDGC-medewerker HIER een programma downloaden en uitvoeren. Zodra u toestemming geeft kan de VDGC-medewerker met u meekijken en desgewenst de bediening van uw computer overnemen.
Uiteraard geldt hier onverkort de geheimhoudingsverplichting van de VDGC-medewerker.
Als de sessie verbroken is dient u opnieuw toestemming te verlenen voor de VDGC-medewerker opnieuw toegang tot uw computer kan krijgen. Uw privacy is dan ook volledig gewaarborgd!

Software Online

Loket.nl

Via dit portal kunt u zelf uw salarisadministratie(s) beheren…

Online boekhouden met Exact Online

U kunt uw boekhouding voeren in samenwerking met VDGC via Exact Online. Weer zo’n prettige service van VDGC accountants en belastingadviseurs…

Online Scans

Branchescans

Wilt u weten hoe uw bedrijf het doet in vergelijking met uw branchegenoten, dan is de Branchescan dé tool voor u. Na het invullen van de vragenlijst wordt u een vergelijkend overzicht gepresenteerd waarin u uw eigen resulaten kunt vergelijken met die van uw conculega’s…