030 - 692 30 24 contact@vdgc.nl

Over VDGC

Van eenmanskantoor naar fullservice organisatie

VDGC kent een respectabele geschiedenis. In 1946 begon Theo Buitenhuis een financieel-adviseurskantoor. Een goed moment, want ons land zat midden in de economische restauratiefase. Dit kantoor, dat in Amersfoort was gevestigd, ging het zo voor de wind dat Theo Buitenhuis een zakelijke partner aantrok en de naam van zijn kantoor veranderde in Accountantskantoor Van Asselt en Buitenhuis. De eerste naam stond vanzelfsprekend voor zijn nieuwe compagnon.

Het kantoor groeide gestaag en verhuisde in 1973 naar een groter pand in Zeist. Ook daar bouwde het een uitstekende reputatie op.

Uitbreiding en groei

De grote veranderingen kwamen vanaf het midden der 80-er jaren. In 1986 trad Richard Geurtsen toe tot de maatschap en toen er in 1989 een nauw samenwerkingsverband kwam met Accountantskantoor G.B. van Delft (ook in Zeist) werd de naam definitief gewijzigd in Van Delft en Geurtsen. Het ‘en Co’ maakte de naam tenslotte compleet toen in 1996 Wilco Roebersen deel ging uitmaken van de maatschap. Voor het goede begrip, de beknoptheid van de naamstoevoeging is omgekeerd evenredig met de zeer uitgebreide kennis en kunde die hij meebracht.

Per 1 januari 2001 is Bert Moll tot de maatschap toegetreden.
Op 18 november 2002 is tegelijkertijd met de verhuizing naar de nieuwere en ruimere huisvesting in een modern kantoorpand aan de Huis ter Heideweg 12 (ook in Zeist) de naam Van Delft Geurtsen en Co gewijzigd in VDGC accountants en belastingadviseurs.

Gerard van Delft is per 31 december 2003 uit de maatschap getreden. Hij blijft wel als adviseur aan de maatschap verbonden. Hans van Dijk is hem per 1 januari 2004 als maatschaplid opgevolgd.

Momenteel werken er in totaal zo’n 25 personen bij VDGC.

Meer weten? Neem voor informatie contact op met...

Bert Moll

Vennoot bij VDGC