Selecteer een pagina

Disclaimer

Nederlands

Deze website is met de nodige zorg en nauwkeurigheid samengesteld en heeft tot doel de bezoeker te informeren over VDGC ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS, haar diensten en haar producten.

Wij streven ernaar om de bezoeker hieromtrent zo actueel en nauwkeurig mogelijk te berichten. Wij kunnen echter niet volledig garanderen dat de informatie actueel en juist is op het moment dat u deze informatie tot u neemt. Voor actuele en ingrijpende adviezen adviseren wij u dan ook met klem om contact op te nemen met onze adviseurs die u van de meest actuele en correcte informatie kunnen voorzien.

De inhoud van sommige onderdelen van deze website wordt (geautomatiseerd) aangeleverd en onderhouden door derden. VDGC ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS maakt hierbij gebruik van vertrouwde en gerenommeerde bronnen, maar kan niet instaan voor juistheid en actualiteit van deze informatie. VDGC ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van onjuiste, incomplete of verouderde informatie op deze website.

VDGC ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS streeft ernaar de website vrij te houden van ongewenste elementen zoals bijvoorbeeld virussen. Door de eerder genoemde geautomatiseerde aanlevering van een aantal elementen op deze website kunnen wij daar echter niet voor de volle honderd procent voor instaan. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites of content van derden die niet door VDGC ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS onderhouden of gecontroleerd kan worden.

Het bezoeken en gebruiken van deze website is dan ook volledig voor eigen risico van de bezoeker en VDGC ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het bezoeken van deze website en het gebruik van de aldaar verstrekte informatie.

English

This website is composed with the necessary care and accuracy and is intended to inform the visitor about VDGC ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS, its services and its products.

We strive to inform the visitor as up-to-date and accurate as possible. However, we can not fully guarantee that the information is up-to-date and accurate at the time that you take knowledge of this information. For current and far-reaching advice, we strongly advise you to contact our consultants who can provide you with the most up-to-date and correct information.

The content of some parts of this website is (automated) supplied and maintained by third parties. VDGC ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS uses familiar and reputable sources, but can not guarantee the correctness and topicality of this information. VDGC ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS therefore accepts no liability whatsoever for damage caused by the use of incorrect, incomplete or outdated information on this website.

VDGC ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS strives to keep the website free of unwanted elements such as viruses. Due to the aforementioned automated delivery of a number of elements on this website, however, we can not fully guarantee this. This website may contain hyperlinks that lead to websites or content of third parties that can not be maintained or checked by VDGC ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS .

The visit and use of this website is therefore entirely at the risk of the visitor and VDGC ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS therefore accepts no liability for direct or indirect damage as a result of visiting this website and the use of the information provided there.

Share This