Selecteer een pagina

Lokaal in Zeist

Weten wat er speelt

Op de hoogte van lokale ontwikkelingen

Veel van onze klanten en samenwerkingspartners komen uit Zeist en omgeving. Het is goed om te weten wat er speelt in de lokale politiek en wat er leeft in de samenleving. We weten waar u het over heeft! Het biedt onze klanten en onszelf voordeel om op de hoogte te zijn van plaatselijke ontwikkelingen, zonder de nationale en internationale wet- en regelgeving uit het oog te verliezen. We zetten ons graag in voor Zeist!

Samen voor Zeist

Maatschappelijke Betrokken Ondernemen

Samen voor Zeist is ruim 15 jaar actief om het Maatschappelijke Betrokken Ondernemen in gemeente Zeist te stimuleren. Het doel is de samenwerking en sociale binding tussen bedrijf en samenleving te vergroten om de sociale cohesie te vergroten. De nadruk ligt op werknemers die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties met inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen, oftewel met hoofd, handen en hart.  Door deelname aan Samen voor Zeist geven wij invulling aan de P van People en aan ons MVO beleid.

Zakelijk Zeist Onderneemt

Ondernemersvereniging ZZO!

ZZO! heeft ruim 170 leden waaronder grote ondernemingen, instellingen, bestuurders, MKB-ondernemers, zzp’ers en non-profit organisaties in een veelheid aan branches, waaronder vastgoed, communicatie, zorg, recreatie, sport, bouw, transport, retail, horeca en dienstverlening. ZZO! heeft een bestuur welke bestaat uit zeven actieve ondernemers en werkt samen met enthousiaste leden in Themakamers: (1) Bereikbaarheid, (2) Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, (3) Leisure/events, (4) Communicatie en PR, (5) Kennisdeling en (6) Belangenbehartiging. ZZO! organiseert minstens 1x per maand een bijeenkomst met wisselend thema, waaronder b2b, kennisdelen met inspirerende sprekers, MVO en pure gezelligheid. VDGC is al jaren actief lid van ZZO! (actief bezoeken van de bijeenkomsten en deelname in de themakamers)

Impact Event Zeist

Impact Event Duurzaam Zeist

VDGC is supporter van het Impact Event Duurzaam Zeist. Een initiatief om binnen het Zeister bedrijfsleven gezamenlijk te komen tot een klimaat neutraal Zeist. Dit streven sluit uiteraard naadloos aan bij het streven naar duurzaamheid dat VDGC voorstaat. Niet alleen werd het gebouw bij de recente verbouwing voorzien van diverse energiebesparende voorzieningen, ook qua mobiliteit streeft VDGC naar duurzaamheid:  met vier oplaadpunten voor elektrische voertuigen heten wij ook de elektrorijder duurzaam welkom! De deelnemende bedrijven aan dit event verplichten zich te streven naar verdergaande verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten. Een streven waar VDGC zich dan ook graag bij aansluit!

Zeisterknoop

Lokale Munteenheid

Een vitale, gezonde en duurzame Zeister economie maken we samen. Juist ook door met elkaar, onderling, zaken te doen, Business-2-Business. Knooppunt Zeist is geworteld in de Zeister community en verbindt ondernemers. Gelijkgestemden die samen het ondernemersklimaat in Zeist versterken. Dit doen we samen, met duurzame, gezonde ambities en intenties.
Hulpmiddel daarbij is de Zeister Knoop, een waardevaste, circulaire munt.
De munt verschilt in die zin van de Euro, dat hij alleen bij de lokale en aangesloten ondernemers kan worden besteed. Hierdoor blijven de geldstromen binnen Zeist circuleren en stimuleren zo de lokale economie.

De Zeister Knoop

De Zeister Knoop is eenvoudig en digitaal en zonder investeringen overal toe te passen. Daarmee creëren we ‘n groeiend netwerk en daarmee groeiende bestedingsmogelijkheden. Knooppunt Zeist is opgezet vanuit Samen Duurzaam Zeist, van & voor ondernemers. We geven onze bestedingen een lokale bestemming en realiseren door de knoop snelle betalingen, renteloos krediet en onderling vertrouwen. De Zeister Knoop economie in een notendop: de Zeister Knoop wordt aangekocht door een huishouden. De knoop wordt besteed bij een Zeister ondernemer. Deze besteedt de Zeister Knoop op zijn beurt weer bij een andere ondernemer in Zeist. De Zeister Knoop blijft op deze manier in Zeist circuleren, tot wel acht keer in een jaar. Hierdoor stimuleren we een stabielere economie, meer omzet en door de intenties ook duurzamer economie. VDGC wil door deelname aan de Zeister Knoop aan dit alles haar bijdrage leveren.

Share This