Selecteer een pagina

Disclaimer

Nederlands

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden.

De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt VDGC accountants en belastingadviseurs u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst VDGC accountants en belastingadviseurs  u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

VDGC accountants en belastingadviseurs staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over VDGC accountants en belastingadviseurs raadpleegt u WWW.VDGC.NL.

English

This e-mail is intended for the addressee’s eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to inform the sender of this.

The information contained in messages (with attachments) from VDGC accountants en belastingadviseurs may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by VDGC accountants en belastingadviseurs to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by VDGC accountants en belastingadviseurs that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.

In view of the electronic nature of this communication, VDGC accountants en belastingadviseurs is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. For information about VDGC accountants en belastingadviseurs, direct your internet browser to WWW.VDGC.NL.

Share This