030 - 692 30 24 contact@vdgc.nl

Privacy

VDGC respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van onze website en internet gebaseerde diensten zo veilig mogelijk gebeurt.
VDGC verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
De persoonsgegevens gebruikt  VDGC voor het beheren van relaties, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.
Alle uitingen van dien aard zijn voorzien van een zogenaamde opt-out-link waarmee u zich voor deze dienstverlening kunt afmelden.

U kunt HIER de uitgebreide privacyverklaring downloaden als PDF…