030 - 692 30 24 contact@vdgc.nl

Bedrijfsvisie

 

Openheid en deskundigheid

VDGC is bepaald geen gemiddeld accountantskantoor. Onze visie op het vak, onze werkwijze en onze openheid van zaken zijn even efficiënt als klantgericht. Echt tijd nemen voor uw zaken, pas tevreden zijn als u precies weet wat ons advies inhoudt en een gemeende, niet vakroutineuze belangstelling, daar draait het bij ons om. Een scherp oog voor uw bedrijfssituatie, betrokkenheid bij uw financiële belangen en een zeer deskundige en professionele aanpak, zo zouden wij het korter kunnen formuleren.

Beheerste groei

Klantgerichtheid en persoonlijke belangstelling zijn volgens ons inherent aan een compacte organisatie. Een van onze bedrijfsdoelstellingen is dan ook zelfstandig blijven. Groei is goed, maar uitgroeien tot een logge, onpersoonlijke en daardoor minder slagvaardige organisatie, dat zal ons niet overkomen. Laat staan een overname door een groot accountantskantoor. Bij VDGC blijven uw financiële zaken in de beste handen en blijft u mens onder de mensen.

Een vertrouwenskwestie

Gesprekken over financiële bedrijfsaspecten zijn in hoge mate vertrouwelijk. Daarom is een gesprek met VDGC een gesprek van mens tot mens. Geen monoloog van onze kant, maar een dialoog. Een duidelijke uitleg en efficiënte informatie-uitwisseling kunnen ons inziens alleen gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Om diezelfde reden streven wij ernaar dat uw belangen door één en dezelfde accountant behandeld worden en blijven. Een accountant die direct voor u aanspreekbaar is, dus als het ware uw ‘eigen’ accountant wordt.

Mocht deze direct verantwoordelijke accountant niet bereikbaar zijn, dan kunt u een beroep doen op een vaste medewerker die ook van uw specifieke situatie op de hoogte is.

Wensen en mogelijkheden

Bij een eerste, informatief gesprek komen vanzelfsprekend alle facetten aan bod die van belang kunnen zijn voor ons advies. In de eerste plaats natuurlijk uw bedrijfsfinanciële wensen, verwachtingen en mogelijkheden, maar ook de achtergronden daarvan willen wij graag zo gedetailleerd mogelijk in kaart brengen. Op deze manier kunnen wij uw financiële bedrijfsplaatje met zorg en zo volledig mogelijk inkleuren en een daarop afgestemd advies geven