Selecteer een pagina

VDGC Nieuwsbrief augustus 2019

7 aug 2019Nieuwsbrief

VDGC en uw privacy…

Met de komst van de AVG zijn privacy en datalekken hot-items geworden. VDGC ging en gaat uiteraard altijd al zorgvuldig om met uw privacy en de daarmee gepaard gaande vertrouwelijke gegevens. Maar het kan altijd beter en dus is VDGC bezig met de voorbereidingen om de dienst ZIVVER in gebruik te nemen.

Bij het verzenden van e-mail controleert ZIVVER de inhoud van de mails op de aanwezigheid van privacygevoelige termen. Worden die termen in de e-mail aangetroffen, dan wordt de afzender gemaand de geadresseerde nog eens goed te controleren en wordt de mogelijkheid geboden het bericht versleuteld te verzenden.

Hiermee minimaliseert ZIVVER de kans op menselijke fouten en wordt uw privacy extra gewaarborgd.
Naar verwachting zal VDGC ZIVVER begin september volledig in gebruik gaan nemen.

Meer informatie over ZIVVER vindt u HIER

Zware bewijslast voor fiscus bij werkkostenregeling

Volgens de werkkostenregeling, WKR, kunnen vergoedingen en verstrekkingen van een werkgever aan zijn werknemers belastingvrij worden uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat de vergoedingen en verstrekkingen ‘gebruikelijk’ moeten zijn. De inspecteur moet hard kunnen maken dat dit niet het geval is, als hij stelt dat de werkkostenregeling niet toegepast mag worden. Dit stelt de Hoge Raad in een recent arrest.

500 km zijn bepalend of auto zakelijk is

Als u minder dan 500 kilometer privé met een auto rijdt, behoort deze verplicht tot het ondernemingsvermogen. De rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs beslist dat een auto keuzevermogen is in plaats van verplicht privévermogen, zodra de ondernemer meer dan 500 zakelijke kilometers heeft gereden.

Beschikking tegemoetkomingen Wtl? Check deze!

De Belastingdienst verstuurt deze maand de beschikkingen voor 2018 inzake de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl). U dient deze goed te controleren. Heeft u namelijk ten onrechte geheel of gedeeltelijk een tegemoetkoming ontvangen, dan kan dit bedrag worden teruggevorderd.

Eenvoudige douaneaangifte voor zendingen tot 22 euro

Vanaf 2021 komt er een eenvoudige douaneregeling voor zendingen met een waarde van niet meer dan € 22. De vereenvoudigde regeling heeft te maken met de nieuwe btw-regels rond e-commerce die de EU-lidstaten vanaf 2021 moeten toepassen.