030 - 692 30 24 contact@vdgc.nl

Erfrecht, Testament en Erfbelasting

 

Erfrecht

Nadenken over een erfenis is vaak een emotionele gebeurtenis. Het nalaten van een erfenis is echter financieel gezien een complexe gebeurtenis, waarbij u goed op de hoogte moet zijn van uw rechten en plichten. Ook wanneer u een erfenis ontvangt, zijn er zaken die geregeld moeten worden, waaronder de aangifte van de erfbelasting.

Testament en erfrecht

Wanneer u een testament laat opstellen bepaalt u tijdens uw leven hoe uw nalatenschap wordt verdeeld. Wanneer u geen testament opstelt, bepaalt het erfrecht wie uw erfenis krijgt.
Ook kunt u tijdens uw leven uw vermogen schenken. Later op deze pagina wordt de schenkbelasting toegelicht.

Aangifte Erfrecht

Wanneer u een erfenis krijgt, moet u vaak erfbelasting betalen. Hoeveel erfbelasting u moet betalen, is afhankelijk van de waarde van de erfenis. Er geldt een aantal regels voor deze belasting, die onderaan deze pagina zijn opgesomd. Voor vragen over deze regels, of een uitgebreide toelichting kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.
Eén van de erfgenamen krijgt de belastingaangifte automatisch toegestuurd. Soms komt het echter voor dat dit niet gebeurt en zullen de erfgenamen de aangifte zelf moeten aanvragen. In de aangifte worden de precieze bezittingen van de overledene weergegeven op het moment van overlijden. De schulden die op dat moment bestonden en de kosten voor de afscheidsceremonie zijn aftrekbaar van deze bezittingen. De kosten van de notaris, taxatie of executeur zijn niet aftrekbaar.
VDGC kan u helpen met het invullen van deze belastingaangifte. Het kan soms erg complex zijn om de waarde vast te stellen van de bezittingen zodat een uitvoerig waarderingsproces hieraan te pas moet komen. Neem contact op met één van onze medewerkers wanneer u meer informatie wilt over het invullen van de aangifte erfbelasting.

Schenkbelasting

Wanneer u een schenking doet, moet de ontvanger schenkbelasting betalen, en aangifte van deze belasting doen. Er zijn een aantal regels aan de hoogte van deze belasting verbonden die in grote mate vergelijkbaar zijn aan de regels rondom de erfbelasting. Er geldt echter een aantal afwijkende vrijstellingen. De regels hiervoor staan onderaan deze pagina opgesomd. Een schenking is overigens wat anders dan een gift. Bij een gift maakt u een bedrag over naar een goed doel. Dit goede doel is hierover geen belasting verschuldigd, en u mag in bepaalde gevallen de gift aftrekken wat zorgt voor een lagere inkomstenbelasting.

Aangifte Schenkbelasting

Wanneer u een schenking ontvangt moet u aangifte doen van de schenkbelasting. Afhankelijk van uw relatie tot de schenker en de hoogte van het bedrag varieert het tarief en het vrijgestelde bedrag. Onderaan deze pagina kunt u de regels vinden voor de schenkbelasting.

VDGC kan u helpen met het invullen van de aangifte van de schenkbelasting. Ook wanneer u een schenking wilt doen kunnen wij u adviseren over de beste tijd, en de voordeligste manier. Neem contact op met onze medewerkers voor meer informatie over schenkbelasting.