030 - 692 30 24 contact@vdgc.nl

Administratie

Elke onderneming is gebaat bij een robuuste administratie. Het is de basis van uw onderneming en biedt u vastlegging, overzicht en inzicht. Wanneer u de administratie op orde heeft en uw data heeft vastgelegd, kunt u namelijk snel overzichten maken. Zo kunt u inzicht krijgen in de gezondheid van uw bedrijf. Bovendien voldoet u aan de wettelijke eisen.

Onder administratie rekent VDGC als eerste financiële administratie. Hieronder wordt de boekhouding, periodieke rapportage en loonadministratie gerekend. Doel van het vastleggen van de financiën is, naast het voldoen aan de wettelijke eisen, het snel inzichtelijk maken van de gang van zaken.

Er zijn nog twee ondersteunende diensten voor administratie die VDGC aanbiedt. Dit is ten eerste advisering en begeleiding bij invoeren van een online administratie of geautomatiseerde administratie. De tweede dienst is het detacheren van administratieve medewerkers bij ziekte of verlof. Wanneer u bijvoorbeeld voor kortere of langere tijd een medewerker van de afdeling administratie moet missen heeft VDGC de beschikking over gekwalificeerde medewerkers die kunnen inspringen.

VDGC is gelokaliseerd in Zeist, Regio Utrecht, en kan u ondersteunen bij de administratie. Mocht u geïnteresseerd zijn geworden in de volledige verzorging van de administratie die VDGC u kan bieden? Neem dan contact met één van onze medewerkers op.