030 - 692 30 24 contact@vdgc.nl

De jaarrekening van een onderneming bestaat onder andere uit een winst en verliesrekening, of resultatenrekening/exploitatierekening. In dit onderdeel van het jaarverslag wordt uiteengezet hoe de onderneming in een bepaalde periode heeft gepresteerd. De kosten worden uitgezet tegen de opbrengsten, waarna het saldo volgt.

VDGC beschikt over verschillende automatiseringspakketten voor het opstellen van de resultatenrekening. Op deze manier kan veel tijd (en geld) worden bespaard bij het opstellen van de resultatenrekening. Dit betekent echter niet dat er weinig aandacht aan het opstellen van de winst en verliesrekening wordt besteed. Met grote zorgvuldigheid worden ingewikkelde vraagstukken zoals de afschrijving van meerjarige projecten, afwaarderingen en nog niet ontvangen opbrengsten behandeld door onze experts.

Mocht u interesse hebben in de mogelijkheden die wij bieden op het gebied van financiële verslaglegging, neem dan gerust contact met ons op.