030 - 692 30 24 contact@vdgc.nl

 

Jaarverslagen

Het opstellen van een jaarverslag heeft tot doel om een duidelijk en betrouwbaar beeld van de organisatie te schetsen voor betrokkenen.
Deze betrokken kunnen aandeelhouders zijn, maar er kan bijvoorbeeld ook worden gedacht aan opdrachtgevers, leveranciers en werknemers.

Het burgerlijk wetboek stelt het volgende over de aard van een jaarverslag:

“Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar van de rechtspersoon […].” (Art. 2:391id 1 BW)

VDGC heeft als accountantskantoor al vele jaarstukken opgesteld, waarbij de financiële verslaglegging, oftewel de jaarrekening, voor ons de kern is. Transparantie, eerlijkheid en volledigheid zijn onze kernwaarden voor het opstellen van financiële verslagen.
Als onderdeel van onze full-service dienstverlening krijgt u een geheel verzorgd jaarverslag, waarbij het geven van een samenstellingsverklaring tot de mogelijkheden behoort.
De jaarrekening met de financiële cijfers zoals de resultatenrekening, worden door ervaren en gekwalificeerde accountants opgesteld. Wij als VDGC bedienen ondernemingen van alle soorten en maten en hebben ervaring in zeer uiteenlopende branches.

Heeft u een vraag over het opstellen van een jaarverslag of onze aanpak? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.