Human Resource Management

Human Resource managment gekoppeld aan uw loonadministratie. VDGC administratie Zeist helpt u hiermee.

HRM - Beoordelingen

Via de module HRM - Beoordelingen kunt u als werkgever uw eigen beoordelingssysteem inrichten. U kunt enkele kernkwaliteiten aangeven en vervolgens na een gesprek aangeven hoe een werknemer op deze kernkwaliteiten scoort. Hiervoor kunt u zelf een waardesysteem opstellen. Dit kunt u vervolgens vastleggen in de module HRM - Beoordelingen. 
Hier kunt u ook de vervolgafspraken vastleggen en op welke termijn er een vervolggesprek plaats dient te vinden. U krijgt dan tijdig een signaal dat er een gesprek ingepland moet worden. 

HRM - Eigen Signalen

Via de module HRM - Eigen signalen kunt u als werkgever bij uw werknemers een signaal toevoegen. In Loket.nl zijn een aantal signalen al standaard ingevoerd. U krijgt standaard bericht als uw werknemer jarig is of een bepaalde tijd in dienst is (12½ jaar, 25 jaar of 40 jaar). 
Verder ontvangt u een signaal als een tijdelijke arbeidsovereenkomst bijna afloopt. Een signaal wordt twee weken voor de datum dat iets plaats vindt afgegeven. Het is mogelijk om als werkgever eigen signalen toe te voegen. Hierbij valt te denken aan de datum dat een diploma verloopt of de datum van de verjaardag van de partner van de werknemer. U ontvangt dan ook twee weken voor deze datum een signaal. 

HRM - Eigen Velden

Via de module HRM - Eigen velden kunt u als werkgever extra velden toevoegen aan uw salarisadministratie. Hiermee kunt u extra gegevens, zoals bijvoorbeeld werktijden en werkroosters, vastleggen. 

HRM - ESS

Via de module HRM - ESS is het voor uw werknemers mogelijk om door middel van Employee Self Service via een beveiligde website hun gegevens in de salarisadministratie in te zien.
U hoeft dan de loonstroken en de jaaropgaven niet meer per post te verzenden.
De werknemers ontvangen automatisch een e-mail als de nieuwe loonstrook gereed staat.
Het moment van beschikbaar stellen van de loonstrook via HRM - ESS kan worden afgestemd op de uitbetaling van het salaris. 

De werknemers kunnen de volgende gegevens inzien:

  • Geregistreerde persoonsgegevens 
  • Dienstverbandgegevens 
  • Salarisgegevens 

De werknemers kunnen de volgende gegevens downloaden: 

  • Loonstroken
  • Jaaropgaven
  • Verlofkaart (indien HRM - Verlofregistratie wordt gebruikt)

Het is mogelijk om HRM - ESS te koppelen aan het internetbankieren via de Rabobank, de ING en de ABN AMRO. Dan kan de loonstrook en de jaaropgave gedownload worden via de elektronische notas.
Voor het gebruik van HRM-ESS worden extra kosten in rekening gebracht. 

HRM - Opleidingen

Via de module HRM - Opleidingen kunt u als werkgever van uw werknemers bijhouden welke opleidingen ze gevolgd hebben. Hierbij kunt u aangeven welke opleiding het is en op welke datum het diploma is behaald. Verder kan er ook worden geregistreerd wanneer een diploma verloopt en deze dus verlengd dient te worden, zoals bijvoorbeeld bij een BHV-diploma.
Tevens kunnen afspraken worden vastgelegd over de opleidingen die een werknemer dient te volgen en wanneer deze opleiding afgerond dient te zijn. 

HRM - Verlofregistratie

Via de module HRM - Verlofregistratie kunt u als werkgever voor uw werknemers de verlofkaart in Loket.nl bijhouden. 
Op de verlofkaart geeft u de opgebouwde en de opgenomen verlofuren aan. 
Indien uw werknemers ook gebruik maken van HRM - ESS, dan kunnen ze hun verlofkaart ook via internet inzien en downloaden. 
U kunt de verlofregeling die uw bedrijf hanteert inregelen in Loket.nl, waardoor u in januari in één keer de verlofuren voor dat betreffende jaar collectief aan al uw werknemers kunt toekennen. Het is mogelijk om meerdere regelingen in te voeren in Loket.nl. Daarnaast kunt u de werknemer in Loket.nl ook op individueel niveau verlof toekennen. 
De opname van verlof kan op individueel niveau worden vastgelegd. Daarnaast is het mogelijk om collectief bij al uw werknemers de opname van verlof in te voeren. Dit kan gebruikt worden als uw bedrijf gedurende een bepaalde periode is gesloten voor vakantie. 

HRM - Verstrekkingen

Via de module HRM - Verstrekkingen kunt u als werkgever gedetailleerd bijhouden welke zaken u aan uw werknemers verstrekt. 
Hierbij valt te denken aan werkkleding, laptop, sleutels van het bedrijf, klokkaart, tankpas en dergelijke. 
Verder is het mogelijk om hier gedetailleerd de gegevens van de auto van de zaak vast te leggen. 

HRM - Ziekteverzuim

Via de module HRM - Ziekteverzuim is het voor u als werkgever mogelijk om het ziekteverzuim van uw personeel in Loket.nl te registreren. Vanuit Loket is het mogelijk om de gegevens via internet naar de meeste arbodiensten door te sturen. Daarnaast ontvangt u een waarschuwing uit Loket.nl, wanneer u een actie richting het UWV dient te ondernemen.
Verder kunt u met Loket.nl up-to-date ziekteverzuimcijfers uitdraaien. Deze cijfers zijn accurater dan de cijfers van de arbodienst, omdat de gegevens in de salarisadministratie altijd actueel zijn. U hoeft de gegevens van de werknemers slechts in te voeren in uw salarisadministratie en niet alsnog op de site van uw arbodienst.
Dit levert u een tijdsbesparing op. 
Ondernemend samenwerken

Voor meer informatie over Loket en het verwerken van uw salarisadministratie door VDGC, neemt u gerust geheel vrijblijvend contact op met