Online Loket.nl

Online Loket.nl, voor snelle en online salarisverwerking. VDGC administratie Zeist biedt u full-service administratie.

Loket.nl zet zichzelf neer als hét vernieuwende online salarisadministratie programma. Het programma is vernieuwend in de aanpak. Er wordt een unieke volledige oplossing geboden en allerlei bedrijfskundige tools en analyses kunnen worden gekoppeld aan de administratie.

Loket.nl is zoals de naam al zegt, compleet online. Dit betekent dat u op elke computer met een internetaansluiting aan de slag kunt. Zonder enige installatieprocedure bevindt u zich in het programma wat tijdverlies voorkomt. Daarnaast wordt het programma door de serviceverlener geüpdatet zodat u altijd in de nieuwste versie werkt.

VDGC is al even aan de slag met Loket.nl en is zeer tevreden met het zeer volledige pakket. Wij kunnen in samenwerking met u de uitdaging aangaan om de efficiëntste oplossing te zoeken voor uw salaris- en personeelsadministratie. Wilt u meer weten over Loket.nl? Kijk dan eens op de website Loket.nl, of neem contact op met één van onze medewerkers.
Ondernemend samenwerken

Wilt u meer weten over wat het pakket Loket.nl voor u kan betekenen? Neem dan contact op met:Ellen Krassenburg


telefoon  030-6923024

email  e.krassenburg@vdgc.nl