Uitstel belastingaangifte en uitstel belastingbetaling

Uitstel belastingaangifte of uitstel van belastingbetaling? VDGC belastingadviseurs Zeist helpen u graag bij het indienen van een verzoek om uitstel.

Het op tijd voltooien van een belastingaangifte kan soms een hele opgave zijn. Soms is het eenvoudigweg niet mogelijk om de aangifte op tijd te versturen. Dit kan voorkomen wanneer u nog niet alle gegevens binnen hebt. Wanneer u bij VDGC uw aangiftes laat invullen zorgen wij voor het aanvragen van uitstel van aangifte.

Soms heeft u ook behoefte aan het uitstellen van belastingbetaling. Er zijn een aantal redenen die u kunt opgeven ten aanzien van het uitstel, waaronder een opstapeling van belastingaanslagen in korte tijd en een tijdelijk tekort aan middelen om de belasting te betalen (uitgesloten bij een aangekondigd faillissement of bij een nog bestaande schuld bij de belastingdienst).

Er zijn een aantal voorwaardes waaraan de aanvraag moet voldoen. Het belastingjaar moet zijn verstreken, de aangifte moet al zijn ingediend en er bestaat geen meningsverschil tussen u en de belastinginspecteur. Als het uitstel wordt toegekend moet u wel rente betalen over het verschuldigde bedrag. Als particulier moet u uitstel van betaling aanvragen via een verzoek. Als onderneming kunt u via het formulier  ‘Verzoek Betalingsregeling’ uitstel aanvragen. Wanneer dit wordt afgewezen kunt u nog proberen via een beroepschrift het uitstel te krijgen.

VDGC accountants en belastingadviseurs zijn experts op het gebied van fiscaliteit. Door onze expertise en nauwe banden met de belastingdienst hebben wij al meerdere keren succesvol uitstel aangevraagd voor onze klanten. Wanneer u een vraag heeft over uitstel van belastingbetaling of belastingaangifte bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen.
Ondernemend samenwerken

Wilt u uitstel aanvragen aan de belastingdienst, maar heeft u een dringende vraag? Neem gerust contact op met:Wilco Roebersen


telefoon  030-6923024

email  w.roebersen@vdgc.nl