Overdrachtsbelasting

Vraag over overdrachtsbelasting? VDGC accountants en belastingadviseurs helpen u graag verder.

Overdrachtsbelasting is de belasting die u betaalt wanneer u juridisch of economisch eigenaar wordt van (rechten op/aandelen in) onroerende zaken. De onroerende zaken moeten zich wel bevinden in Nederland. Een bekend voorbeeld van wanneer u overdrachtsbelasting moet betalen is wanneer u een huis koopt.

Voor privé gebruik van onroerende zaken zoals een woning geldt een tarief van 2%. Dit tarief is sinds kort verlaagd van 6% naar 2% mede in verband met het vastzitten van de woningmarkt. Voor zakelijk gebruik van onroerende zaken zoals kantoren en fabriekspanden geldt een tarief van 6%.

Ook wanneer u eigenaar wordt van onroerende zaken door andere gevallen dan directe aankoop moet u aangifte van overdrachtsbelasting doen. Bijvoorbeeld bij het inbrengen van een onroerende zaak in een bedrijf.

Er bestaat een aantal vrijstellingen voor de overdrachtsbelasting. Dit betreft de vrijstelling bij een overdracht bij: een familieoverneming; overdracht binnen een personenvennootschap of B.V. of overdracht door een fusie of overname. Voor deze vrijstellingen gelden enkele specifieke regelingen, waarover we bij VDGC u graag meer vertellen.

Als particulier of ondernemer krijgt u maar weinig te maken met overdrachtsbelasting. Wanneer dit wel zo is kan er echter soms gebruik worden gemaakt van vrijstellingsregelingen. Bij VDGC hebben wij de expertise om u te adviseren over deze mogelijke vrijstellingen. Neem contact met ons op als u informatie wil over de overdrachtsbelasting.
Ondernemend samenwerken

Neem geheel vrijblijvend contact op met:Wilco Roebersen


telefoon  030-6923024

email  w.roebersen@vdgc.nl