Laag BTW-tarief naar 9%!31 juli 2018
Bron: VDGC

Verhoging
Bepaalde essentiële goederen en diensten worden momenteel belast met het lage BTW-tarief van 6%. Het lage tarief is bedoeld voor producten die tot de eerste levensbehoeften worden gerekend en waar men niet buiten kan. In tegenstelling tot de producten uit het hoge tarief welke als luxe-goederen of niet strikt noodzakelijke zaken gerekend worden.
In het regeerakkoord is een verhoging van dit lage tarief opgenomen naar 9%. De verhoging gaat naar verwachting in  per 1 januari 2019. De overheid wil hiermee de belasting op arbeid verleggen naar belasting op consumptie.

Gevolgen
Door de BTW verhoging worden goederen en diensten duurder voor particuliere consumenten. Voor ondernemers die recht hebben op aftrek van BTW heeft de verhoging geen invloed – zij kunnen immers de verhoogde BTW als voorbelasting aftrekken. Voor particuliere consumenten betekent dit dat de eerste levensbehoeften drie procent duurder zullen worden.

Hoe wordt het uiteindelijke BTW tarief bepaald?
Maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld bij goederen die al gefactureerd zijn, maar pas ná de ingangsdatum van de verhoging geheel of gedeeltelijk worden geleverd?
Bij levering van goederen is het moment dat u als eigenaar kunt beschikken bepalend voor het toe te passen BTW tarief, terwijl bij diensten het moment iwaarop de met de dienst gemoeide werkzaamheden voltooid zijn bepalend is voor het toe te passen tarief.

Let op!

  • Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in de Tweede kamer toegezegd dat er geen naheffingen komen op producten en diensten die in 2018 worden betaald en geheel of deels in 2019 geleverd. Te denken valt hierbij aan abonnementen en diensten die zich over een langere periode uitstrekken.
    Normaal gesproken wordt er over het deel van de prestatie dat geleverd wordt, nadat een tariefsverhoging van kracht is geworden, BTW nageheven. Er is hier dus sprake van afwijkend, begunstigend beleid.

Te ondernemen acties:

  • Aanpassen boekhoudpakket
  • Tot en met 31 december 2018 blijft het BTW tarief 6%.
  • Bedrijven waarbij de BTW kostprijsverhogend werkt, omdat de in rekening gebrachte BTW niet als voorbelasting kan worden gebracht, kunnen op de voorgenomen verhoging anticiperen door het moment van aankoop naar voren te halen.

Tip!

  • Het kan voordelig zijn om goederen en diensten voor de ingangsdatum van de verhoging te factureren. Neem hiervoor contact op met onze belastingadviseurs.

Tenslotte
Het kabinet is van plan om de BTW-verhoging op te nemen in het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag van dit jaar openbaar wordt. De Eerste en Tweede Kamer moeten dan formeel akkoord gaan met de wijziging.
De BTW-verhoging stuit echter op groot verzet vanuit het bedrijfsleven.

« terugOndernemend samenwerken

Direct een afspraak maken?

    030 - 692 30 24

    contact@vdgc.nl