Jaarrekening

Op zoek naar een accountant die uw jaarcijfers betrouwbaar weergeeft? VDGC accountants en belastingadviseurs Zeist helpen u graag verder.

De jaarrekening is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het jaarverslag. Hierin komt het financiële reilen en zeilen van een onderneming aan bod. Het burgerlijk wetboek stelt het volgende over de jaarrekening:

De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en liquiditeit van de rechtspersoon." - (Art. 2:362 lid 1 BW)

Naast het opstellen van deze stukken, zoals de resultatenrekening en balans, is het zeer belangrijk dat er uitgebreide controle plaatsvind. Controle van de jaarcijfers is één van de kernfuncties van een accountant en vereist integriteit en inzicht.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze ervaring van financiële verslaglegging binnen uw branche, neem dan gerust contact met ons op.
Ondernemend samenwerken

Neem contact op met:Bert Moll


telefoon  030 - 692 30 24

email  l.ph.moll@vdgc.nl