Samenstellingsverklaring

Samenstellingsverklaring van de jaarcijfers nodig van een gekwalificeerd accountant? VDGC accountants Zeist helpen u graag verder.

Een samenstellingsverklaring is een accountantsverklaring die wordt afgegeven door een accountant bij een door hem uitgevoerde samenstelling van een overzicht met historische financiële informatie.

Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander overzicht betreffen, zoals het verzekerd belang of een ontvangsten- en uitgavenoverzicht, zoals een subsidieafrekening.

De toegevoegde waarde van de samenstellingsverklaring is dat wij als accountants bij de uitvoering van de opdracht gebonden zijn aan de gedrags- en beroepscode, en de samenstellingswerkzaamheden moeten uitvoeren in overeenstemming met de geldende standaarden. Wij moeten uit hoofde van deze regelgeving onder andere waarborgen dat:

  • wij voldoende kennis hebben van het bedrijf waarvan wij het overzicht samenstellen
  • het overzicht overeen stemt met het stelsel van financiële verslaggeving dat van toepassing is en dit stelsel kennen
  • het overzicht toereikend van opzet is en vrij lijkt te zijn van afwijkingen van materieel belang
  • bij signalen van fraude of onwettig handelen, aanvullende (controle-)werkzaamheden worden uitgevoerd volgens dezelfde standaard die ook voor controle- en beoordelingsopdrachten van toepassing is.

Onze kennis van verslaggevingsregels, de gedrags- en beroepsregels die voor ons van toepassing zijn alsmede onze fiscale kennis geven u bij de samenstelopdracht de zekerheid dat uw financiële en fiscale rapporten niet alleen aan alle wettelijke regels voldoen, maar voor u ook daadwerkelijk meerwaarde hebben bij uw bedrijfsvoering.

Neem contact op met één van onze mederwerkers voor meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van de samenstellingsverklaring.
Ondernemend samenwerken

Wilt u meer informatie over het laten verzorgen van uw samenstellingsopdrachten, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met...Bert Moll


telefoon  030 - 692 30 24

email  l.ph.moll@vdgc.nl