Controleverklaring

Controle nodig van een gekwalificeerd accountant? VDGC accountants Zeist helpen u graag verder.

Een controleverklaring is een verklaring met betrekking tot een door de accountant uitgevoerde controle van een overzicht met historische financiële informatie.

Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander overzicht betreffen, zoals het verzekerd belang of een ontvangsten- en uitgavenoverzicht, zoals een subsidieafrekening. Controle van uw jaarrekening is wettelijk vereist wanneer uw onderneming de in de wet gestelde grenzen met betrekking tot omzet, balanstotaal en/of aantal personeelsleden te boven gaat.

Maar u kunt ook vrijwillig voor een controle kiezen, bijvoorbeeld omdat u de hoge mate van zekerheid voor uw financiële rapportage wenst.

Controles van jaarrekeningen mogen niet door elke accountant worden uitgevoerd; hiervoor is een vergunning noodzakelijk van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze vergunning wordt alleen gegeven als de kwaliteitsbeheersing van het accountantskantoor goed is. Door de AFM wordt periodiek getoetst of de vergunninghouders voldoen aan de eisen van kwaliteitsbeheersing.

VDGC heeft deze vergunning; wij zijn ingeschreven onder nummer 13000265 in het AFM register.

Voor relaties van VDGC betekent dit optimale zekerheid dat u voldoet aan de wettelijke eisen die aan de jaarverslaggeving worden gesteld. Maar het betekent meer: door de medewerkers van VDGC worden de controles uitgevoerd zoals het bedoeld is. Dit resulteert in een meerwaarde van de controle voor uw bedrijfsvoering onder andere door directe advisering inzake de efficiency en effectiviteit van interne beheersingsmaatregelen.

Doordat de accountants van VDGC ook een gedegen fiscale achtergrond hebben kunnen de contactpersonen van VDGC de relaties ook qua fiscaliteit optimaal adviseren zodat u daarvoor niet eerst naar een ander ‘loket’ wordt doorverwezen. Uiteraard hebben wij ook onze specialisten beschikbaar wanneer dit nodig mocht zijn.

Een controle van de jaarrekening uitgevoerd door VDGC levert u als relatie zekerheid, kwaliteit en meerwaarde voor uw organisatie.
Ondernemend samenwerken

Neem voor meer informatie over dit onderwerp of voor een vrijblijvende afspraak contact op met:Hans Dijk, van


telefoon  030-6923024

email  h.vandijk@vdgc.nl